Kontrola mechanických systémů

Všechny mechanické systémy produkují během svého provozu teplo a jedním z vejvětších problémů těchto systémů je nadměrně produkované teplo vznikající např. třením nebo špatným chlazením. Můžeme tak provádět analýzu rotačních zařízení, vyhledat vadnou izolaci a těsnost nebo omezení toku v potrubí a armatur.


Příklady aplikace měření

vadný jistič vykazující vysokou teplotu

Za pomoci infrakamery vám odhalíme problematické oblasti vašich systémů. Tento seznam obsahuje jen příklady zjištění závad na daných systémech:

■ pohony, převody, dopravníky, hřídele, řemeny

■ motory

■ pumpy, kompresory, větráky

■ průmyslové strje a zařízení

■ turbíny, generátory, výfuky

■ pece, potrubí a armatury a další...


Odhalení závad

vadný jistič vykazující vysokou teplotu

Díky včasnému odhalení závad předejdete mnohem větším závadám a škodám. Běžně odhalíme:

■ přehřívání vinutí, rotoru a ložisek

■ vysoké tření, selhání mazání

■ nevhodný tlak nebo teplotu chladící kapaliny

■ netěsnost nebo naopak ucpání vedení

■ deformace meteriálu a jiné...


Ceník prací

■ Hledání poruch jednoho systému

□ bez protokolu o měření: 900,- Kč / každou započatou hodinu


□ vytvoření protokolu o měření: 500,- Kč


■ Doprava na místo měření

□ počítáno od sídla společnosti:Půjčovna termokamery

Půjčíme Vám termokameru FLIR i5 na Vámi vybranou dobu.

Termokamera FLIR i5 je určena pro bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků ze vzdálenosti do 7 metrů. Její předností je nízká hmotnost, vysoký stupeň krytí a ergonomický design.

Ceník zapůjčení FLIR i5:
Cena 500,-Kč / den
Cena 2000,-Kč / týden
Cena 5000,-Kč / měsíc

Nejsme plátci DPH, cena je konečná. Pro bližší informace nás kontaktujte.