Měření termokamerou budov

Nízké výdaje za vytápění domu, bytu, chaty nebo chalupy jistě souvisí s únikem tepla a s celkovou tepelnou ztrátovostí celé budovy. Každý majitel, který by chtěl ušetřit za teplo, by si měl proto svoji budovu nechat změřit termokamerou , a to alespoň:


■ pokud měření termokamerou doposud neproběhlo

před rekonstrukcí - odhalené závady tak mohou být odstraněny při rekonstrukci

po rekonstrukci - kontrola všech prací (zateplení, výměny oken a dveří atp.)

při koupi a prodeji - odhalí se tak další možné náklady na provoz, údržbu, opravy, plísně atd.


Odhalí se tak únik tepla okny, dveřmi, stropem, zdí, nebo jinou částí stavby a vlastník tak může finanční výdaje zaměřit přímo na závady a nemusí provádět často velmi drahé plošné opravy nebo vylepšení.

Co měříme

Měření termokamerou může být prováděno u veškerých druhů nemovitostí : cihlové, dřevěné, panelové i plechové. Nezáleží, z jakého materiálu budova je, měření je založeno na povrchové teplotě daného objektu měření. Velmi spolehlivě odhalíme různé netěsnosti zdí, oken, střechy nebo podlahy, najdeme tepelné mosty v konstrukcích, vyhledáme místa potenciálního vzniku plísní a nežádoucího úniku dnes již velmi drahého tepla.

Jak na první pohled poznám, že něco není v pořádku?

  • - velmi studená podlaha, pocit zimy od země, od nohou
  • - zvýšená vlhkost v místnosti nad 60%
  • - příliš studená zeď
  • - zvýšená kondenzace vlhkosti na okenních tabulích,
        na rámech oken
  • - vlhká omítka na zdi, tvoření plísní
  • - pocit průvadnu při zavřených oknech i dveřích v místnosti

Co získáte

Foto z měření

Získáte dokonalý a detailní tepelně-izolační přehled o vaší budově. Závěrečný report, který od nás obdržíte, bude zobrazovat veškeré nedostatky s detailními popisy závad, na přání přidáme návrhy nebo doporučení pro jejich odstranění.

Výsledkem mohou být až několikatisícové úspory za teplo během jediné topné sezóny.
Jak to funguje

Tepelný most v parapetu (zapomenuté montážní klínky)

Za pomoci profesionální termokamery prozkoumáme interiér nebo exteriér budovy a všechny objevené závady (únik tepla, chyba v kontrukci domu, nedokonalé zateplení, tepelný most atp.) zaznamenáme do infraFOTO snímku. Tyto snímky následně zapracujeme do závěrečného reportu, kterou od nás obdržíte do 5-ti pracovních dnů.

Ukázky reportů si můžete prohlédnout zde. Malou část reportu si můžete také prohlédnout kliknutím na obrázek, kde uvidíte ukázku velice časté závady po výměně oken: Během usazování okna se používají "montážní klínky", pomocí kterých se okno usadí. Po připevnění okna ke zdi se musí odstranit a místo vyplnit PU pěnou. Pokud se tak nestane, vznikne tepelný most (v tomto případě rozdíl teplot 12°C !) Tento tepelný most tak způsobuje trvalý únik tepla.


Měření budovy obsahuje

■ detailní měření exteriéru nebo interiéru budovy za pomoci termokamery

neomezené množství infraFOTO snímků zachycujících závady


□ detailní diagnostika v profesionálním softwaru


■ závěrečný report získáte do 5-ti pracovních dnů

□ zobrazení v elektronické barevné grafické podobě


□ popisy závady


■ možnost konzultace u smluvních partnerů


Ceník prací (platné od 1.3.2022 / nejsme plátci DPH)

Měření závad nemovitostí včetně reportu

□ s podlahovou plochou do 59,9m2:


□ s podlahovou plochou od 60m2 do 89,9m2:


□ s podlahovou plochou od 90m2 do 119,9m2:


□ s podlahovou plochou od 120m2 do 159,9m2:


□ s podlahovou plochou od 160m2 do 239,9m2:


□ s podlahovou plochou nad 240m2:Doprava na místo měření

□ počítáno od sídla společnosti:Další doplňkové služby

□ orientační a kontrolní měření BEZ reportu:


□ report závad v papírové podobě zasalaný na adresu:


□ dodatečná konzultace, úpravy obrázků:


□ ostatní snímky vyžádané zákazníkem:
Rozdíl teplot

Podmínky měření


Ke správnému měření termokamerou jsou velice důležité tyto základní podmínky měření:

■ rozdíl venkovní a vnitřní teploty musí být min. 10°C.

vnitřní relativní vlhkost nesmí přesahovat 60% .

■ všechna topení vypnuty min. 1-2 hodiny před měřením.

okna a dveře min. 2 hodiny před měřením zavřít, nevětrat.


Nebudou-li tyto podmínky při měření termokamerou splněny, může dojít ke zkreslení naměřených hodnot a výsledek měření bude označen jako "orientační".

Za dodržení podmínek měření zodpovídá objednavatel.

Půjčovna termokamery

Půjčíme Vám termokameru FLIR i5 na Vámi vybranou dobu.

Termokamera FLIR i5 je určena pro bezkontaktní způsob kontroly kvality stavebních prací a odhalení vad stavebních konstrukcí a prvků ze vzdálenosti do 7 metrů. Její předností je nízká hmotnost, vysoký stupeň krytí a ergonomický design.

Ceník zapůjčení FLIR i5:
Cena 500,-Kč / den
Cena 2000,-Kč / týden
Cena 5000,-Kč / měsíc

Nejsme plátci DPH, cena je konečná. Pro bližší informace nás kontaktujte.